72 tỷ đồng phát triển rừng ở Phú YênUBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và rừng đặc dụng với tổng kinh phí 72 tỷ đồng do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2020. Theo đó, đối với rừng phòng hộ, dự án sẽ trồng mới 181ha, chăm sóc hơn 826ha rừng trồng. Đối với rừng đặc dụng sẽ trồng mới 250ha, chăm sóc 669ha rừng trồng và khoanh nuôi tái sinh hơn 1.116ha rừng tự nhiên.

Dự án xây dựng cả hệ thống vườn ươm cây. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng hệ thống vườn ươm cây với tổng diện tích 8ha, nâng cấp Trạm Thực nghiệm giống An Phú và mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng