Bản tin thời sự HTV9: Nâng cao nhận thức của người dân để phát huy hiệu quả dự án VSMT TP.HCM giai đoạn 2Trong quý II-2019, thành phố bắt đầu thực hiện phân loại rác tại nguồn. Lãnh đạo UBND thành phố đã đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện có kế hoạch tập trung công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn từng hộ gia đình, chủ nguồn thải thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Có thể thấy, công tác tuyên truyền đến từng hộ dân mang ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện hiệu quả của việc làm đầy khó khăn này.

Tin khác đã đăng