Cao Bằng: Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đaiUBND tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020 và tập huấn nội dung thanh tra năm 2016 – 2017 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 7/11/2016 của Bộ TN&MT.

Ảnh minh họa

Mục tiêu Đề án nhằm đồng bộ hóa các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai, thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; đất đai; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết, tập trung thanh tra việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã; thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp đảm bảo triển khai theo Kế hoạch 176 ngày 25/1/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020…

Nguồn: Tuyết Nhi – CTTĐT

Tin khác đã đăng