Đà Nẵng: Triển khai thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thảiVăn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Cục Thuế Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp, quản lý sử dụng số thu tiền sử dụng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố năm 2017.

UBND TP giao Sở TN&MT nghiên cứu phương thức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối trường hợp không sử dựng từ hệ thống cấp nước

Nội dung văn bản áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn 6 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về công tác quản lý và phương thức thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với các trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đảm bảo phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại thành phố để làm cơ sở bổ sung đối tượng này vào đối tượng áp dụng thu giá dịch vụ; hoàn thành báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2017.

Nguồn: Vũ Hà – TN&MT

Tin khác đã đăng