Di dời cơ cở sản xuất để bảo vệ môi trườngĐây là chủ trương của TP.HCM và Khánh Hòa nhằm giữ môi trường xanh, sạch, đảm bảo cuộc sống an lành cho người dân.

Tại TP. Nha Trang – Khánh Hòa, từ ngày 1/1/2018, tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn TP nằm ngoài khu giết mổ tập trung, phải ngưng hoạt động. Được biết, trên địa bàn TP Nha Trang có 78 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chế biến thủy sản, nước mắm, cần phải di dời. Các tổ chức, cá nhân đăng ký mới loại hình giết mổ chỉ được hoạt động sản xuất, chế biến trong khu giết mổ tập trung của TP. Nha Trang. Đối với các cơ sở chế biến thủy sản, chế biến nước mắm, cũng phải di dời ra khỏi thành phố vào các khu, cụm công nghiệp tại các huyện, thị xã lân cận TP. Nha Trang.

Còn tại TP.HCM, UBND TP vừa ban hành kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2020. Cơ sở này đa số là cơ sở vừa và nhỏ, có vốn đầu tư ít, diện tích mặt bằng hạn chế, công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, việc xử lý chất thải chưa được đầu tư thỏa đáng

Theo kế hoạch này, TP.HCM sẽ từng bước di dời cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở dệt nhuộm, hóa chất, cơ khí vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc ra khỏi thành phố. TP cũng di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào các nhà máy giết mổ công nghiệp tập trung, hiện đại. Đồng thời, TP khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tự di dời đến vị trí mới phù hợp quy hoạch nhằm hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

Nguồn: T.Bình – CTTĐT

Tin khác đã đăng