Điện Biên: Gần 600 Đoàn viên thanh niên hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơnSáng 22/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững.

Ông Phan Hiền, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Điện Biên phát biểu tại Lễ Hưởng ứng

Buổi Lễ phát động, ra quân dọn vệ sinh môi trường nông thôn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 có sự tham gia của gần 600 ĐVTN các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ngành trồng cây xanh

Những năm qua, tỉnh điện Biên đã có những bước tiến đáng kể trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, chú trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và học sinh. Các phong trào xanh – sạch – đẹp, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên, như: thi tìm hiểu về môi trường, vẽ tranh môi trường… Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được tổ chức đều đặn hàng năm tại các huyện, thị xã, thành phố và đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của cộng đồng nhân dân.

Chung tay cùng cả nước thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia về xây dựng NTM, sau 6 năm thực hiện, đến năm 016, tỉnh Điện Biên đã có 8 xã cơ bản đạt các tiêu chí về NTM, trong đó tiêu chí số 17 về môi trường có 7 xã đạt.

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, công tác quản lý chất thải vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Đa số các xã, bản chưa có các đơn vị chuyên trách thu gom, xử lý rác. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn mới đạt 20-40%. Công tác thu gom xử lý nước thải, chất rắn trong chăn nuôi gặp nhiều khó khăn…

Thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý rác thải môi trường nông thôn, tỉnh Điện Biên tập trung công tác tuyên trền, nâng cao nhận thức cho người dân; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường để huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường kiểm saots sử dụng hóa chất nông nghiệp, thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV…

Sau lễ phát động, Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện biên, các sở, ngành đã tham gia trồng cây xanh và khánh thành ngôi nhà Khăn Quàng đỏ tại xã Tà Lèng, T.P Điện Biên Phủ. Các ĐVTN tham gia trồng cây xanh, đào hố rác, tu sử đường giao thông. Thu gom rác thải trên địa bàn xã Tà Lèng và giúp đỡ dọn vệ sinh các gia dình chính sách.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng