Điện Biên: Nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trườngNgày 10/11, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho 80 cán bộ, viên chức lĩnh vực quản lý, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường

Tại buổi tập huấn, các học viên được tiếp cận, nghiên cứu các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; pháp luật về quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Thông qua buổi tập huấn trang bị, nâng cao kiến thức về các lĩnh vực bảo vệ môi trương cho các cán bộ chuyên trách công tác phổ biến pháp luật, cán bộ pháp chế ở các sở, ban ngành địa phương. Đồng thời cũng là diễn đàn để các học viên thảo luận, trao đổi những thông tin, những tình huống và các vấn đề vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định pháp luật bảo vệ môi trường vào thực tế, thực tiễn ô nhiễm môi trường và quá trình thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng