Điều chỉnh giá đất theo hướng bám sát biến động thị trườngĐó là phương châm được UBND tỉnh Bình Phước xác định khi thảo luận về việc xây dựng khung giá đất năm 2017.

Hình ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bình Phước, việc nghiên cứu hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 của tỉnh được triển khai tốt và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu, các cơ quan tham mưu cho tỉnh xây dựng khung giá đất đề xuất, điều chỉnh giá đất theo hướng bám sát hơn với giá thực tế và những biến động thị trường để không ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể dài hạn, tránh những bất cập phát sinh trong quản lý đất đai.

Bởi lâu nay, dù giá đất liên tục được điều chỉnh tăng qua từng năm, nhưng thực tế vẫn chưa theo sát được thị trường, nhất là đối với giá đất vườn cây công nghiệp trong khu dân cư, đất ở, đất ven quốc lộ chưa sát với giá sang nhượng thực tế trên thị trường. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động đấu giá, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất cho các dự án.

Theo đó, bình quân hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 của tỉnh Bình Phước cao hơn so với năm 2016.

Nguồn: Bùi Thọ – CTTĐT

Tin khác đã đăng