Gia Lai: Chỉ đạo đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du mùa khô năm 2017UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành các địa phương của tỉnh chủ động phối hợp trong việc điều tiết, cấp nước cho vùng hạ du các công trình thủy điện, thủy lợi, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh suốt mùa khô năm 2017.

Theo đó, Sở NN&PTNT phối hợp với Sở TN&MT, chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý và khai thác các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn phải lập kế hoạch điều tiết, cấp nước cho hạ du mùa khô năm 2017 phù hợp với nhu cầu sử dụng nước của địa phương, đảm bảo đủ nước cung cấp lâu dài cho hạ du phục vụ sản xuất và dân sinh. Đồng thời thông báo kế hoạch điều tiết, cấp nước cho người dân trên địa bàn được biết.

Các nhà máy thủy điện phải đảm bảo việc sản xuất điện và cấp nước cho hạ du.

Các đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi phải theo dõi sát tình hình diễn biến thủy văn hồ chứa để điều hành việc vận hành các nhà máy thủy điện, đảm bảo nhu cầu cấp nước, tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được ban hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch điều tiết, cấp nước cho vùng hạ du; truyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong mùa khô 2017, tránh thất thoát, lãng phí nước; tăng cường áp dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với cây trồng cạn; theo dõi, giám sát việc vận hành, điều tiết nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn theo đúng quy trình vận hành đã ban hành.

Nguồn: Quế Mai – TN&MT

Tin khác đã đăng