Hà Nội: Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận đất san dồn điền đổi thửaLũy kế đến ngày 7/12/2016, TP Hà Nội đã cấp được gần 1,45 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến đến ngày 31/12/2016, Hà Nội sẽ hoàn thành 100% công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất này, báo cáo của Sở TN&MT thành phố này cho biết.

Việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý đất đai, góp phần phát triển kinh tế xã hội…

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, Sở TN&MT thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính, việc trích đo, kinh phí cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa, giải quyết các trường hợp tồn tại sau dồn điền đổi thửa…

Năm 2017, Sở TN&MT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận theo chỉ đạo của UBND thành phố. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tập trung nhân lực, vật lực giúp đỡ, hỗ trợ những địa phương có tỷ lệ cấp giấy còn thấp; tiếp tục duy trì hoạt động tổ công tác liên ngành để giải quyết khó khăn vướng mắc.

Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động bố trí nhân lực và phôi giấy, đảm bảo thời gian thụ lý hồ sơ và viết, in, vẽ giấy chứng nhận. Chi cục Quản lý đất đai tiếp tục rà soát lại văn bản của các quận, huyện, thị xã chậm nhất trong vòng 5 ngày phải trả lời các vướng mắc của địa phương về công tác cấp giấy chứng nhận để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ về công tác cấp giấy chứng nhận vào tháng 6/2017.

Nguồn: Khánh Anh – CTTĐT

Tin khác đã đăng