Hà Nội: Xây dựng 359 trạm quan trắc môi trường không khíTheo quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, ngoài 7 trạm quan trắc không khí tự động, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư 352 trạm quan trắc môi trường không khí hoạt động định kỳ.

Hà Nội đầu tư xây dựng 359 trạm quan trắc môi trường không khí.
Để tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, TP Hà Nội khẳng định bố trí đủ nguồn kinh phí đầu tư 359 trạm quan trắc môi trường không khí theo đúng quy hoạch đến năm 2020.

Theo Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, trong năm 2016, bằng nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Pháp, Hà Nội đã lắp đặt và đưa 10 trạm quan trắc không khí đi vào hoạt động. Năm 2017 thành phố Hà Nội sẽ lắp thêm 80 trạm nữa để có đầy đủ thông số về chất lượng không khí ở một số khu vực trên địa bàn thủ đô.

Theo kết quả hoạt động của 10 trạm quan trắc môi trường không khí đã đầu tư, bước đầu xác định nguồn ô nhiễm không khí ở Hà Nội chủ yếu là nguồn khí xả thải của xe máy và ô tô.

Tuy nhiên, những trạm quan trắc môi trường không khí đã đầu tư, hiện mới chỉ có thông số chất lượng không khí ở một số ít khu vực.

Trước mắt, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố. Thông qua đề án nhằm rà soát, đánh giá hệ thống quan trắc môi trường không khí, tiến tới hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường không khí. Quán triệt thực hiện chủ trương yêu cầu các dự án đầu tư mới phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải đồng bộ với đầu tư công nghệ sản xuất ngay từ khâu lập dự án, phê duyệt dự án.

Nguồn: moitruong 

Tin khác đã đăng