Hải Phòng: Đóng cửa 33 bãi rác tạm không đảm bảo môi trườngĐể giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vừa ban hành hướng dẫn tạm thời công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các xã, thị trấn.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập huấn và hướng dẫn thực tế cho cán bộ các phòng chuyên môn của các huyện. Đến nay, các huyện đã xử lý 140/156 bãi rác tạm tại 98 xã (đạt 89,74%). Trong đó, đóng cửa 33 bãi rác tạm không đảm bảo các điều kiện về môi trường.

Bãi rác tạm tại huyện Thủy Nguyên

Sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá quy trình xử lý một số bãi rác tạm tại huyện Kiến Thuỵ, An Lão, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, Sở và các ngành đề xuất biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo môi trường, phù hợp với điều kiện đất đai, kinh phí của từng xã.

Hiện tình hình vệ sinh môi trường tại các bãi rác tạm có những chuyển biến tích cực. Đồng thời, phối hợp kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần về công tác xử lý môi trường đối với 5 lò đốt rác BD-Anpha đang hoạt động.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng