Hậu Giang: Đơn giản, thuận tiện cho việc thực hiện các QSDĐ(TN&MT) - Sau hơn 1 năm được sáp nhập, công tác sắp xếp, luân chuyển cán bộ của Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ) một cấp tại tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang dần đi vào ổn định, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSDĐ, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai đang từng bước được đơn giản, thuận tiện cho việc thực hiện các quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Giảm tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn

Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Lê Phước Nhàn cho rằng, cũng giống như các địa phương khác trong thời gian đầu mới được sáp nhập, hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ một cấp tỉnh Hậu Giang không tránh khỏi gặp phải những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phối hợp giữa Phòng chuyên môn và các Chi nhánh trực thuộc, phần mềm luân chuyển hồ sơ chưa được xây dựng xong, biên chế chưa được phân bổ đồng đều giữa các Chi nhánh theo vị trí việc làm…từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân.

“Trong 4 tháng đầu năm 2016, việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân của Văn phòng ĐKĐĐ đã bị trễ hẹn đến hơn 30%, tuy nhiên với sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc Sở, giữa Văn phòng với các Chi nhánh…các mặt hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ đã từng bước đi vào ổn định, việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai đúng quy định, đặc biệt tỉ lệ trả kết quả trễ hẹn cho người dân đã được kéo giảm xuống chỉ còn 2,49% vào cuối năm 2016”- Ông Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho hay.

Hoạt động tại Văn phòng ĐKĐĐ một cấp tỉnh Hậu Giang

Bên cạnh đó, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang còn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao như tỉ lệ cấp giấy CNQSDĐ lần đầu; xác nhận đăng ký biến động đất đai, trích lục, trích sao theo yêu cầu đủ điều kiện…

Còn tại tỉnh Sóc Trăng, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Văn phòng ĐKĐĐ một cấp cũng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trên 90% hồ sơ yêu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất được giải quyết đúng hẹn, công tác cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký cấp giấy CNQSDĐ biến động; đăng ký giao dịch bảo đảm; trích đo địa chính thửa đất…cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Văn Đời thông tin, trong năm 2016, Văn phòng ĐKĐĐ đã hoàn thành thủ tục cấp giấy CNQSDĐ lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được trên 1.428ha, nâng tổng diện tích đất đã cấp giấy CNQSDĐ là 280.013,49ha, đạt tỉ lệ 98,61%; hoàn thành yêu cầu xác nhận tiếp tục sử dụng đất cho 7.837 hộ gia đình, cá nhân; giải quyết 12.648 hồ sơ trích đo địa chính thửa đất;…

Tập trung khắc phục những hạn chế

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng nhìn nhận: “Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế liên quan đến tỉ lệ cấp giấy CNQSDĐ lần đầu tại một số huyện trên địa bàn tỉnh đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra; tỉ lệ hồ sơ sai sót tuy có giảm so với thời gian đầu sáp nhập, nhưng mức trung bình cả năm vẫn còn cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế ở một số Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ còn thiếu…ảnh hưởng đến kết quả các mặt hoạt động”.

Đối với Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang, do phần mềm luân chuyển hồ sơ in giấy chứng nhận hiện nay vẫn đang lập thủ tục trình UBND tỉnh cho chủ trương, nên việc in và luân chuyển hồ sơ từ các Chi nhánh cấp huyện về Sở và trả kết quả từ Sở về các Chi nhánh vẫn còn thực hiện bằng biện pháp thủ công, điều này đã ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả cho người dân; tỉ lệ cấp, cấp đổi giấy CNQSDĐ của dự án đo đạt tổng thể đạt thấp…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, hiện tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng đang tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai đăng ký cấp giấy CNQSDĐ lần đầu với chỉ tiêu đạt 99,05%, hoàn thành việc luân chuyển hồ sơ dạng số giữa cấp tỉnh và huyện không thông qua bưu điện để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Bên cạnh đó, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng viên chức, người lao động, phối hợp tốt trong công tác thiết lập thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giảm dần tỉ lệ hồ sơ sai sót xuống dưới 5%; triển khai đồng bộ dữ liệu đất đai ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Hoàng Anh cho biết, “Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo cho Văn Phòng ĐKĐĐ tập trung cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với diện tích trên 204ha đất trên địa bàn tỉnh chưa được cấp giấy, đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy CNQSDĐ tại dự án tổng thể để đến năm 2018 phải hoàn thành, đồng thời áp dụng luân chuyển hồ sơ qua bưu điện, tuyển dụng thêm biên chế bố trí cho các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ ở cấp huyện đảm bảo đủ nhân lực giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân”.

Nguồn: Lê Hùng – TN&MT

Tin khác đã đăng