Hội thảo “Chuẩn OGC ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu”Trong 2 ngày 23 và 24/2 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Chuẩn OGC ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, giám sát thiên tai”.

Hội thảo do Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) phối hợp với Trung tâm FIMO thuộc trường Đại học Công nghệ , ĐHQGHN thành viên của OGC (Open Geospatial Conrsortium) tổ chức.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực ứng dụng các chuẩn OGC tại Việt Nam, thống nhất và đưa được các chuẩn thông tin này ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin của Việt Nam, từ đó kết nối với các hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hiện tại, ở Việt Nam, hầu hết các hệ thống thông tin về biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên đều được xây dựng một cách tùy tiện mà không tuân theo các chuẩn quốc tế về cấu trúc dữ liệu, tổ chức dữ liệu, dịch vụ dữ liệu. Điều này dẫn đến việc các hệ thống đứng độc lập, không tái sử dụng được, không kết nối với các hệ thống khác được để tạo ra một mạng lưới dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường và tai biến thiên nhiên.


Toàn cảnh Hội thảo.
Trên thế giới, điều này đã từng xảy ra và đã được giải quyết bởi tổ chức OGC. Đây là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc xây dựng và ban hành các chuẩn dữ liệu, chuẩn dịch vụ dữ liệu, chuẩn chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực KH&CN địa không gian. OGC hiện có 520 thành viên trên toàn thế giới, nhiều thành viên có tầm ảnh hưởng toàn cầu như NASA, Google, …các chuẩn của OGC được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý dữ liệu địa không gia, phát triển các hện thống thông tin về biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên, quản lý đô thị, giao thông thông minh, thành phố thông minh… Đây là những vấn đề quan trọng trong cuộc cách mạng số hóa hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày và thảo luận cùng các chuyên gia đến từ OGC về chuẩn thông tin, dữ liệu đại không gian, các chuẩn dịch vụ chia sẻ dữ liệu và chuẩn xây dựng các hệ thống thông tin cho các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên…

Hội thảo là cơ hội tốt để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cho cộng đồng những người làm khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường và tai biến thiên nhiên.

Nguồn: moitruong

Tin khác đã đăng