Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ emNăm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn là: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”.

Mục tiêu của chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, khuyến khích thực hành vệ sinh cá nhân tốt, nhằm giảm đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai đến sức khỏe trẻ em nói riêng và cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn quốc.

Trong những năm qua, thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và môi trường nông thôn các giai đoạn từ 2000 đến 2015, trong đó có cấp nước sạch cho các vùng nông thôn, trường học và trạm y tế đạt thành quả đáng kể. Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh của Bắc Ninh đạt hơn 98%, trong đó gần 54,7% sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02:2009/BYT. Các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường nông thôn như tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu, số hộ dân nông thôn có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh, các trường học và trạm y tế có nước hợp vệ sinh… đều đạt cao. Thông qua Chương trình giúp các địa phương sớm hoàn thành tiêu chí về môi trường, là điều kiện thuận lợi để nhiều địa phương cán đích sớm về xây dựng NTM. Với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”, trong Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm nay, Bắc Ninh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng với sự tham gia của sở, ngành, đoàn thể, học sinh và các tầng lớp nhân dân, ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước, tu gom rác thải, khơi thông cống rãnh nơi công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Các em học sinh tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Đồng thời, tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước sạch, thực hành vệ sinh, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước, môi trường sống. Tổ chức chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, các trường học, các tổ chức chính trị – xã hội địa phương bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ tranh… để giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường. Các xã ra quân tu sửa công trình cấp nước, thoát nước, dọn vệ sinh tại gia đình, chuồng trại chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình cấp nước sạch, vệ sinh môi trường sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao sức khỏe người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý chất thải y tế, tổng vệ sinh tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm xá, các cơ sở khám, chữa bệnh. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường…

Bằng những việc làm cụ thể, mỗi tổ chức, cá nhân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ nguồn nước, môi trường tại nơi mình đang sống. Đó chính là những hành động thiết thực nhất để xây dựng một môi trường sống thân thiện vì sự phát triển toàn diện của trẻ em- tương lai của đất nước chúng ta.

Nguồn: baobacninh.com

Tin khác đã đăng