Phát động Ngày Chủ nhật Xanh trong năm 2018Năm 2018, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện; chủ động báo cáo Thường trực tỉnh, thành ủy, UBND thành phố, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh.

Tại các sự kiện ra quân Ngày Chủ nhật Xanh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thanh thiếu niên và nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường; thành lập mới đội hình tình nguyện vì môi trường, mô hình điểm: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn nội đồng…

Thanh niên khu vực nông thôn sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn; Xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường. Cùng đó, triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; mô hình làng xã sáng – xanh – sạch – đẹp…

Ở khu vực đô thị, thanh niên triển khai các hoạt động phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông, trồng cây xanh đô thị…

Với thanh niên trong lực lượng vũ trang có thể tổ chức các hoạt động tình nguyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng các mô hình “Hàng cây biên giới”, “Trường Sa xanh”…

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng