Quảng Trị: Hơn 4.000 lượt hội viên nông dân tham gia vệ sinh môi trườngNăm 2017, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã huy động được hơn 4.000 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường, vớt bèo trên các lòng sông, mở rộng đường giao thông nông thôn. Các cơ sở hội đã xây dựng được 141 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nhận thức trách nhiệm và thay đổi hành vi về sử dụng túi ni lông cho 160 học viên. Thực hiện giám sát tại cơ sở việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, tập huấn phương pháp sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV và cách phân biệt phân bón, thuốc BVTV kém hiệu quả, kém chất lượng trên các loại cây trồng. Kết quả cho thấy, các loại phân bón và thuốc BVTV được cung ứng cho nông dân chủ yếu từ các Hợp tác xã và các đại lý trên địa bàn đều có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý.

Vệ sinh môi trường khu vực nông thôn Quảng Trị

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV, thu gom chai lọ thuốc BVTV trên đồng ruộng, nhiều đơn vị được đánh giá thực hiện tốt việc thu gom chai lọ thuốc BVTV sau khi xử dụng, bảo vệ môi trường như: xã Gio Phong, xã Hải Lâm, xã Hải Trường, xã Cam Tuyền…

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng