Sơn La: Tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, KTTV&BĐKHVừa qua, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2017.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham  dự buổi tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Phòng TN&MT 12 huyện, thàn phố; cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đắc Lực, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La nhấn mạnh: Việc tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên nước, BĐKH cho cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, KTTV và BĐKH. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước, KTTV và BĐKH cho lãnh đạo các cấp, các ngành, để tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chấp hành pháp luật; và vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về tài nguyên nước, KTTV&BĐKH trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đến các cấp, các ngành trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước/xả nước thải vào nguồn nước. Vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Các quy định pháp luật về thực hiện lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu, đồng thời với việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành, địa phương theo quy định tại Chương V Luật Khí tượng thủy văn 2015.

Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, KTTV và BĐKH.

Đồng thời, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước, KTTV&BĐKH tại địa phương.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng