Tháng 2, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn có mưa trái mùaNhận định về xu thế thời tiết trong tháng 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết: Trong tháng 2, do dải áp thấp xích đạo vẫn có xu hướng hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực phía Nam biển Đông và các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

Mưa trái mùa – Ảnh minh họa

Trong tháng này, khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 đến 5 đợt không khí lạnh, nhưng các đợt không khí lạnh có cường độ không mạnh và ít có khả năng gây rét đậm, rét hại trên khu vực. Còn khu vực Trung bộ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa. Mưa trái mùa có nhiều dấu hiệu sẽ xuất hiện trong tháng ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ.

Riêng Tây Nguyên và Nam bộ nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với hơn trung bình nhiều năm, chuẩn sai cao hơn từ 0,5 đến 1°C so với hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo tổng lượng mưa tại khu vực Bắc bộ phổ biến thấp hơn từ 20%-40% so với hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực Bắc Trung bộ phổ biến mức thấp hơn từ 20%-40% so với hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Trung và Nam Trung bộ phổ biến cao hơn từ 40% đến 70% so với hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam bộ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa trong tháng phổ biến từ 30-50mm.

Nguồn: Thảo Nga – TN&MT

Tin khác đã đăng