Tiếp tục triển khai việc bảo vệ nước dưới đất tại Hà Nội



Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất Thành phố Hà Nội" thuộc Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (CL&BCTNN) thực hiện.

Khảo sát thực địa triển khai đề án bảo vệ nước dưới đất tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Theo Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, về cơ bản Dự án “Bảo vệ nước dưới đất TP.Hà Nội” đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, tuy nhiên Trung tâm CL&BVTNN cần đánh giá kỹ hơn những tồn tại trên khu vực thực hiện và rà soát lại các số liệu, tài liệu hiện có nhằm tạo cơ sở đưa ra các giải pháp nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện trong năm 2017.

Trong năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đặt mục tiêu cụ thể để thực hiện Dự án. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng các nguồn thải làm ô nhiễm nước dưới đất đô thị. Quan trắc sự biến đổi mực nước và chất lượng nước dưới đất tại phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm). Xây dựng mô hình, dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất…

Để đạt được các mục tiêu trên đây, Dự án thực hiện các nội dung quan trắc sự biến đổi mực nước và chất lượng nước dưới đất để xác định con đường dịch chuyển của chất gây ô nhiễm nước; Xác định chất lượng nước dưới đất và sự biến đổi các chỉ tiêu chất lượng nước theo thời gian; Phân tích, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước để làm rõ nguyên nhân, còn đường và dự báo nguy cơ gây ô nhiễm đến nước dưới đất; Dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm nước dưới đất.

Nguồn: Xuân Phương –  TN&MT

Tin khác đã đăng