TP.HCM: Sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu tách thửaSau khi lấy ý kiến rộng rãi các sở ngành, quận huyện và Bộ TN&MT, Sở TN&MT TP.HCM đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa ( thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND Thành phố). Hiện tại, Dự thảo đang được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND TP. HCM ký ban hành triển khai.

Theo đó, Dự thảo quy định các trường hợp không được tách thửa, gồm: Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật; Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án có hiệu lực thi hành sau ngày Quyết định số 33  có hiệu lực thi hành có phân chia thửa đất thành các phần diện tích nhỏ hơn diện tích tách thửa tối thiểu quy định tại Quyết định số 33.

Nhiều hồ sơ xin tách thửa trên địa bàn thành phố đang chờ Quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND TP.HCM

Thửa đất mới sau khi trừ quy hoạch đường giao thông, hành lang an toàn công trình công cộng, diện tích tối thiểu để được tách thửa được chia ra thành 3 khu vực. Trong đó,  Khu vực 1 (gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú): Thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa chưa có nhà diện tích tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét; thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu diện tích tối thiểu 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét, 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20 mét.

Khu vực 2 (gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện): Thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa chưa có nhà phải có diện tích tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét; thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu diện tích tối thiểu 50m2và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3 ( gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện):  Thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa chưa có nhà diện tích thối thiểu 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét; thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu diện tích tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp hoặc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa.

Theo dự thảo, UBND quận huyện sẽ dựa trên quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét giải quyết tách thửa; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét giải quyết; trong đó quy hoạch được duyệt xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới hoặc dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới.

Thửa đất có nhà ở hiện hữu là nhà ở được hình thành trước ngày Quyết định số 33 có hiệu lực thi hành, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp thửa đất có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất được tách thửa theo quy định tại Quyết định này.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND quận, huyện tổ chức họp Tổ công tác liên ngành để xem xét, quyết định; diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành không nhỏ hơn 25m2 đối với đất ở và không nhỏ hơn 300m2 đối với đất nông nghiệp.

Đối với các trường hợp UBND quận, huyện đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, UBND quận, huyện căn cứ quy định tại Quyết định số 33 để xem xét giải quyết hoàn tất việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà UBND quận, huyện chưa giải quyết tách thửa đất và người sử dụng đất có đề nghị giải quyết tách thửa đất theo quy định tại Quyết định này, thì UBND quận, huyện căn cứ quy định tại Quyết định này để xem xét giải quyết.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng