TP.HCM sẽ tăng cường thanh tra việc sử dụng đất đaiNăm nay sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã. Năm 2018, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

UBND TP.HCM  vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

Kế hoạch này là để tổ chức, triển khai có hiệu quả quyết định số 1675 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020, đảm bảo sát với thực tiễn và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP. HCM.


Trong 3 năm tới, TP.HCM sẽ thanh tra toàn diện mục đích sử dụng đất ở tất cả các lĩnh vực

Đồng thời, tăng cường năng lực cho Thanh tra chuyên ngành đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, thanh tra huyện và công chức địa chính cấp xã. Thông qua việc thực hiện Đề án để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đất đai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai.

Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên phạm vi toàn TP.HCM. Đánh giá và đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai.

Cụ thể, trong năm nay TP.HCM sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã.

Năm 2018, TP.HCM sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Trong đó, tập trung tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 3-5 khu công nghiệp, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2019, TP.HCM sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Trọng tâm là việc giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại các cơ sở này.

Giai đoạn cuối vào năm 2020 sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên phạm vi toàn TP.HCM.

Dự kiến trong tháng 11-2020, các sở ban ngành, UBND các quận huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án. Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và Bộ Tài nguyên Môi trường.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, trước đây lợi nhuận từ việc cho thuê đất, nhà xưởng hoạt động sản xuất của người dân ở TP.HCM là rất cao nhưng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cho thuê đất sử dụng không đúng mục đích chủ yếu là phạt tiền không đủ sức răn đe. Do đó, các chủ cho thuê đất vẫn cố tình cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tại, TP.HCM có hơn 10.000 cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch đô thị. UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch di dời những cơ sở này vào các khu công nghiệp, từ nay đến năm 2020.

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác đã đăng