TP.HCM: Tập huấn Nghị định 01/2017 về sửa đổi, bổ sung chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013Ngày 20/2, UBND TP.HCM đã phối hợp với Tổng Cục quản lý đất đai (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 01/2017/ NĐ – CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

Lãnh đạo tất cả các sở ban ngành, UBND, Phòng TN&MT 24 quận huyện và 322 xã, phường, thị trấn của TP.HCM đã tham dự tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: TP.HCM đã chủ động, nghiêm túc  triển khai, áp dụng Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành vào cuộc sống, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013  tại TP.HCM đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn, bất cập…TP.HCM đã có nhiều ý kiến đóng góp và kiến nghị với Bộ TN&MT và các cơ quan Trung ương về những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung đối với các Nghị định thi hành Luật Đất đai 2013.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Ông Lê Thanh Khuyến – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Luật Đất đai 2013 có những đổi mới đột phá, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.  Để triển khai Luật Đất đai 2013, Bộ TN&MT đã  phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu soạn thảo và trình Chính phủ ban hành kịp thời các Nghị định hướng dẫn  thi hành, tạo ra khung pháp lý hoàn chỉnh, gồm: Nghị định 43/2014 về Quy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 44/2014 quy định về giá đất; Nghị định 47/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

Với tinh thần đổi mới, cầu thị, sau 01 năm thi hành Luật Đất đai 2013, Bộ TN&MT đã tiến hành khảo sát, đánh giá, làm việc  với các địa phương để phát hiện những vấn đề chưa được làm sáng tỏ hoặc còn vướng mắc trong thực tế cuộc sống để có những bổ sung, điều chỉnh các Nghị định trên cho phù hợp. Sau một thời gian, Nghị định về sửa đổi bổ sung một số  Nghị định  quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã được hoàn thiện và được Chính phủ thông qua ngày 06/01/2017.

Theo ông Lê Thanh Khuyến, những  vướng mắc  cơ bản trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành đã được giải quyết căn bản, có tính khả thi cao.

Ông Lê Thanh Khuyến cho biết: Nghị định 01/2017 của Chính phủ tập trung vào 09 nhóm vấn đề chính: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất  trong nông nghiệp; các trường hợp  thu hồi đất do vi phạm hành chính và các quy định xử phạt; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; giá đất; bồi thường hỗ trợ, tái định cư; cải cách thủ tục hành chính…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã yêu cầu các đại biểu là lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện, phường xã trên toàn địa bàn thành phố tham dự Hội nghị tập huấn phải nghiêm túc lắng nghe công tác triển khai Nghị định 01/2017, kết   hợp nghiên cứu tài liệu để nắm vững các quy định  sửa đổi, bổ sung. Trong quá trình tập huấn, nếu có những vấn đề chưa rõ phải mạnh dạn phát biểu ý kiến đối với cán bộ Tổng cục Quản lý đất đai. “Tất cả cán bộ sở ngành, quận huyện đến phường xã phải nhận thức  đúng đắn, chính xác về Nghị định 01/2017 của Chính phủ  để hành động nhất quán, vận dụng chính xác trong công tác quản lý đất đai tại địa phương” – ông Lê Văn Khoa nhấn mạnh.

Nguồn: Nguyễn Thanh – TN&MT

Tin khác đã đăng