Triển khai Dự án Chiến lược Biển Đông Á giai đoạn 2Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược Biển Đông Á - giai đoạn 2” (PEMSEA giai đoạn 2).

Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về chính sách, tài chính, kỹ thuật để tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam, bao gồm hỗ trợ cho việc cải cách quốc gia về biển và đại dương, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến thể chế và lồng ghép các mục tiêu SDS-SEA vào xây dựng kế hoạch và đầu tư cấp quốc gia và địa phương. Thực hiện xây dựng quan hệ đối tác trong quản trị đại dương và vùng bờ; thiết lập hệ sinh thái khỏe mạnh ở biển và vùng bờ; củng cố và phát triển nền tảng kiến thức để xây dựng một nền kinh tế xanh bền vững dựa vào biển và đại dương. Bên cạnh đó, sẽ nhân rộng chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ trên toàn bộ các tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam, hỗ trợ thực hiện Chiến lược vùng bờ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện các mục tiêu SDS-SEA tại Việt Nam.

Dự án được chia thành các tiểu dự án, bao gồm Tiểu dự án trung ương do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện và các Tiểu dự án địa phương như tại: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Kiên Giang do các địa phương ven biển tham gia dự án thực hiện. Hoạt động của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tham gia dự án là: Nam Định, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng sẽ được bao gồm trong Tiểu dự án trung ương.

Các Tiểu dự án sẽ được thực hiện trên 3 nội dung hợp phần cơ bản là: “Quan hệ đối tác trong quản trị vùng bờ và đại dương”; “Hệ sinh thái biển và vùng bờ khỏe mạnh, có khả năng chống chịu”; “Kiến thức nền tảng cho xây dựng kinh tế xanh bền vững dựa vào đại dương”.

Trong thời gian thực hiện Dự án, sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo tham vấn diễn đàn để đào tạo, tăng cường năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) cho cấp Trung ương và các tỉnh tham gia dự án, xây dựng nhận thức về tầm quan trọng của chính sách biển và vùng bờ/mở rộng quy mô và cơ cấu tổ chức QLTHVB, các hội thảo/diễn đàn tham vấn để xây dựng sự đồng thuận về các nội dung thức và các ưu tiên, liên kết các chính sách về vùng bờ với vùng biển của quốc gia. Dự kiến sẽ tổ chức 9 hội thảo tham vấn/diễn đàn để xây dựng nhận thức về tầm quan trọng của chính sách biển và vùng bờ/mở rộng quy mô và cơ cấu tổ chức QLTHVB.

Nguồn: K.Liên – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng