Triển khai quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La đợt 1/2017Theo đó, từ nay tới 30/3, Trung tâm Quan trắc TN&MT, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiến hành quan trắc tại 90 điểm môi trường trên địa bàn 12/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.

Quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực đồi Khau Cả, thành phố Sơn La

Cụ thể, Trung tâm sẽ tiến hành quan trắc tại 38 điểm môi trường không khí, tại các vị trí như khu vực bến xe, bãi rác, cổng bệnh viện, cổng nhà máy… Thông số quan trắc gồm thông số về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất khí quyển, tiếng ồn…

39 điểm môi trường nước mặt, với các thông số quan trắc về độ pH, Oxy hòa tan, độ đục, hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ… 13 điểm môi trường nước dưới đất gồm các thông số về độ pH, tổng chất rắn hòa tan, độ cứng, xyanua (CN-), đồng (Cu), kẽm (Zn), thủy ngân (Hg), hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ….

Việc triển khai quan trắc chất lượng môi trường tỉnh là hoạt động thường niên, nhằm theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí, môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, từ đó bổ sung có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường.

Đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói riêng và làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại cổng nhà máy xi măng Mai Sơn

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT Sơn La cho biết: Việc lựa chọn các điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường tỉnh năm 2017 phù hợp với Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Quy chuẩn Việt Nam hiện hành và có tính kế thừa kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh năm 2016. Trong quá trình quan trắc, Trung tâm đã bố trí mỗi tuyến 1 cán bộ thực hiện giám sát quan trắc tại hiện trường.

Dự kiến, kết quả quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đợt 1/2017 xong trước ngày 28/4/2017.

Nguồn: Nguyễn Nga – TN&MT

Tin khác đã đăng