​Hà Nội thành lập Tổ công tác về cấp nước sạchThành phố Hà Nội giao các địa phương thành lập Tổ công tác để trực tiếp giải quyết các thủ tục, công việc của các nhà đầu tư cấp nước sạch, kết nối doanh nghiệp với người dân giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng UBND Thành phố vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn.

Theo đó, từ năm 2016, thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND Thành phố kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành phố đã điều chỉnh cắt giảm các nguồn vốn vay và nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách Thành phố và chỉ đạo sử dụng nguồn vốn xã hội để đầu tư vào lĩnh vực này.

Nhà máy nước sạch (Ảnh minh họa).

Trong thời gian tới, Thành phố tập trung đầu tư: Nâng công suất các nhà máy nước sạch; đẩy mạnh công tác đầu tư cấp nước sạch của khối tư nhân vào các nhà máy tại những khu vực không thể đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung của Thành phố theo mô hình cụm hộ, cấp nước cho từng thôn, xã; đầu tư các nhà máy nước tập trung, có công suất lớn.

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, đối với các dự án đầu tư cấp nước sạch tại các khu vực, các xã chưa có nước, phải khoan mới để cấp nước: Khi vị trí khoan đã xác định, được UBND địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường và người dân thống nhất đồng thuận thì cho phép vừa làm thủ tục, vừa thiết kế, vừa thi công. Các cơ quan thẩm định phải xem xét, thẩm định chuẩn xác về tổng mức đầu tư; dây chuyền công nghệ, chất lượng các đường ống dẫn đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng chất lượng nước uống được tại vòi.

Bên cạnh đó, Thành phố không đồng ý chủ trương cho các nhà đầu tư cấp nước sạch vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố vì đây là lĩnh vực ưu tiên từ nguồn xã hội hóa. Các nhà đầu tư cấp nước sạch liên hệ với Ngân hàng VP Bank để đàm phán lãi suất vay ưu đãi theo thỏa thuận hợp tác giữa UBND Thành phố và Ngân hàng VP Bank về chương trình cấp nước sạch nông thôn. Nếu nhà đầu tư huy động người dân đóng góp thực hiện dự án thì phải công khai phương án khấu trừ vào tiền nước bán cho người dân.

Đặc biệt, các nhà đầu tư phải sử dụng công nghệ lọc nước tiên tiến, sử dụng ống nước có thời hạn sử dụng 30-50 năm, đảm bảo nước uống được tại vòi. UBND Thành phố kêu gọi các nhà đầu tư phối hợp, tổng hợp khối lượng, cùng đặt hàng các nhà cung cấp vật tư, thiết bị để hưởng ưu đãi giảm giá; thi công đồng thời trên địa bàn nhiều xã để rút ngắn tiến độ thực hiện dự án.

Thành phố Hà Nội giao các địa phương thành lập Tổ công tác để trực tiếp giải quyết các thủ tục, công việc của các nhà đầu tư cấp nước sạch, kết nối doanh nghiệp với người dân giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã phụ trách lĩnh vực nước sạch làm Tổ trưởng, và có 3-5 thành viên đặc trách về lĩnh vực này.

Đối với Thành phố, sẽ có Tổ công tác liên ngành giải quyết các thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách để giải quyết các thủ tục, khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư cấp nước sạch và làm việc cố định tại trụ sở UBND Thành phố, bắt đầu từ ngày 13/3/2017.

Nguồn: laodongthudo

Tin khác đã đăng