98 nguồn nước Sơn La phải lập hành lang bảo vệUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 27/3/2017, phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Suối Nậm Pàn, huyện Mai Sơn sẽ lập hành lang bảo vệ từ bản Phú Lương, xã Cò Nòi đến bản Ít Có, xã Mường Bằng, với chiều dài 28,5km. Phạm vi hành lang bảo vệ 10m.

Theo đó, số lượng nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ gồm 79 sông, suối/mó, chiều dài 1.410,95km, trên địa bàn 11 huyện, thành phố; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước từ 5-15m. 19 ao, hồ có diện tích 282,4ha, phạm vi hành lang bảo vệ từ 10-30m.

Một số huyện có số lượng nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ lớn như Sốp Cộp (48 điểm), Bắc Yên (12 điểm), thành phố Sơn La (11 điểm), Vân Hồ (11 điểm)…

Việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước nhằm phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; Bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử văn hóa du lịch liên quan đến nguồn nước; Tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí.

Thứ tự ưu tiên cắm mốc thực hiện theo chu kỳ 5 năm (2017-2022) và Kế hoạch cắm mốc hằng năm.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Tài nguyên Nước, Sở TN&MT Sơn La cho biết: Triển khai thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND, tiến tới lập phương án cắm mốc, quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước, ngày 4/4/2017, Sở TN&MT Sơn La đã có công văn 459/STNMT-TNN gửi UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Sơn La, về việc công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ niêm yết công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, tổ chức quản lý và thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có Báo Tài nguyên và Môi trường thường trú tại Sơn La tổ chức đưa tin, viết bài, phối hợp công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Sở sẽ đăng tải Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh và Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ lên Trang thông tin điện tử Sở.

“Việc công bố công khai Danh mục để người dân biết được tầm quan trọng của nguồn nước, có ý thức bảo vệ, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép. Tiếp đó, sau khi tiến hành công bố công khai, Sở TN&MT sẽ triển khai lập dự toán, đề cương chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt để lập phương án cắm mốc theo lộ trình. ” – Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng