Biện pháp mạnh với dự án nợ tiền sử dụng đấtUBND thành phố Hà Nội vừa quyết định sẽ thực hiện các biện pháp mạnh với các dự án nợ tiền sử dụng đất. Theo đó, thành phố Hà Nội yêu cầu cưỡng chế, dừng thi công và không cấp thêm dự án mới nếu chủ đầu tư dự án không trả nợ tiền sử dụng đất.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các quận, huyện có dự án nợ tiền sử dụng đất có trách nhiệm giám sát chặt chẽ, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ đối với tiền sử dụng đất. Hiện Hà Nội có 14 chủ đầu tư dự án còn nợ tiền sử dụng đất, với số tiền 3.242 tỷ đồng. Hầu hết các chủ đầu tư cam kết chậm nhất trước ngày 30/4 sẽ hoàn tất việc trả nợ.

Trên thực tế, một số chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng vẫn mở bán, bàn giao căn hộ cho khách hàng đã xuất hiện từ lâu và khá phổ biến. Theo quy định hiện hành, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gắn với chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, bao gồm: Thuế, tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí có liên quan đến đất đai. Do vậy, chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính không được bán căn hộ.

Theo Sở TN&MT Hà Nội, cơ quan quản lý sẽ phân loại, trường hợp người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, và khi mua cơ quan quản lý chưa có kết luận sai phạm của chủ đầu tư thì thành phố vẫn xem xét cấp “sổ đỏ” để bảo đảm quyền lợi khách hàng. Việc xử lý chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng, nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước… sẽ được tách riêng để không ảnh hưởng đến tiến độ cấp “sổ đỏ”.

Trường hợp người mua nhà tại những dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sẽ có nguy cơ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Do đó, để hạn chế rủi ro, người mua nhà nên tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, chủ đầu tư… Những  thông tin về doanh nghiệp nợ thuế, tiền sử dụng đất được cơ quan thuế công khai trên cổng thông tin điện tử, người mua nhà, đất có thể dễ dàng tham khảo trên Cổng thông tin Cục Thuế TP Hà Nội, địa chỉ: hanoi.gdt.gov.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi quyết định chọn dự án.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng