Bộ TN&MT đề nghị Thanh Hoá xử lý tình trạng ngao chết tại Hậu LộcTrước hiện tượng ngao chết tại xã Hải Lộc và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng và thiệt hại về kinh tế của nhân dân địa phương trong thời gian qua, ngày 21/2/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 640/BTNMT-TCMT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra, thanh tra làm rõ các vấn đề nêu trên và báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 25/2/2017.

Hiện tượng ngao chết ở Thanh Hoá – Ảnh: Báo Giao thông       

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện một số nội dung sau:

Một là, chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Thanh Hoá kiểm tra thực tế hiện tượng ngao chết và xác định rõ nguyên nhân ngao chết trên địa bàn xã Hải Lộc và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; có các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa không để tái diễn tình trạng ngao chết như trong thời gian vừa qua.

Hai là, chỉ đạo, tổ chức thu dọn xác ngao chết để xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định; vệ sinh các bãi ngao để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường khu vực bãi ngao.

Ba là, tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có lượng phát sinh chất thải lớn trên địa bàn huyện Hậu Lộc; yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Bốn là, bố trí kinh phí và giao Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa chủ trì quan trắc, giám sát chất lượng nước biển khu vực nuôi ngao.

Năm là, chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Thanh Hoá rà soát quy hoạch vùng nuôi ngao, chất lượng bãi ngao, khả năng đáp ứng các yêu cầu về môi trường đảm bảo vùng nuôi ngao phát triển bền vững.

Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra, thanh tra làm rõ các vấn đề nêu trên và báo cáo Bộ TN&MT kết quả thực hiện trước ngày 25/2/2017.

Bộ TN&MT sẵn sàng phối hợp với UBND tỉnh trong việc thực hiện những nhiệm vụ nêu trên để kiểm soát, ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng