Đà Nẵng: Tìm giải pháp khai thác, bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đấtĐể kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2017, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 20 - 22/3, trong đó có hội thảo với chủ đề “Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng” do Sở TN&MT phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà khoa học chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết về khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất và vấn đề tái sử dụng nước thải. Đồng thời, giám sát hiệu quả việc khai thác tài nguyên nước dưới đất để sử dụng cho các mục đích phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp nước chuyên ngành và thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Chủ đề được Liên hợp quốc chọn cho Ngày Nước thế giới năm 2017 là “Nước thải”

Ngày Nước Thế giới năm 2017 được Liên Hợp Quốc chọn chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và có hiệu quả.

Hưởng ứng sự kiện quan trọng này của toàn thế giới, Bộ TN&MT đã phát động các địa phương trên toàn quốc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn xã hội thông điệp về tầm quan trọng của nguồn nước. Tại Đà Nẵng, UBND TP đã ban hành Công văn 1711/UBND-QLĐTh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2017 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ TN&MT. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2017 tại Đà Nẵng sẽ được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức như lễ mít-tinh cấp TP (tổ chức tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm tiến hành tại các cơ sở dịch vụ du lịch lưu trú trên toàn địa bàn TP; phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội thảo “Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng”…

Nguồn: tapchimoitruong

Tin khác đã đăng