Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứaChủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy trình vận hành hồ chứa.

Theo đó, các nhà máy thủy điện Buôn Tua Sarh, Buôn Kuốp, Sêrêpốk 3, Sêrêpốk 4, Sêrêpốk 4A, Krông Nô 2, Krông Nô 3, Hòa Phú đề nghị điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ chứa trên sông Sêrêpốk theo phê duyệt của Chính phủ và Bộ Công thương. Cụ thể, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự hình thành các công trình thủy điện, thủy lợi mới trên lưu vực sông Sêrêpốk đã làm thay đổi cơ bản về lưu lượng dòng chảy của sông nên các thông số tính toán, đánh giá không còn phù hợp với thực tế về khí tượng, thủy văn. Bên cạnh đó, quy trình vận hành đơn hồ của một số công trình không phù hợp với quy trình vận hành liên hồ, dẫn đến những bất cập trong quá trình vận hành hồ chứa.

Trong khi đó, nhà máy thủy điện Krông Kmar, đề nghị điều chỉnh về vận hành công trình góp phần điều tiết chống lũ trong mùa mưa, cấp nước phục vụ sản xuất trong mùa khô và xây dựng quy chế phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trên địa bàn tỉnh có 24 công trình thủy điện đã đi vào hoạt động, tổng công suất 953 MW, trong đó, 17 công trình có hồ chứa. Qua kiểm tra của Sở Công thương, các công trình cơ bản vận hành hồ chứa đúng quy định và lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ cho vùng hạ du.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng