Hà Nam ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trườngUBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2999/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 25/CP-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT. Triển khai Kế hoạch, tỉnh đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMTđã được thực hiện và bước đầu có sức răn đe. Công tác thẩm định và hậu kiểm đã được tăng cường và bước đầu nâng cao về chất lượng thẩm định.

​Công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải được tỉnh đặc biệt quan tâm như đã phê duyệt kế hoạch quan trắc môi trường đến năm 2020 và định hướng đến 2030, thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát các điểm ô nhiễm môi trường bức xúc; công tác phục hồi và cải thiện môi trường bước đầu có hiệu quả như khắc phục suy thoái ô nhiễm môi trường phía tây sông Đáy, xây dựng nhà máy xử lý rác, kiểm tra và phê duyệt cho 03 cơ sở y tế đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để ra khỏi danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và dự kiến đến năm 2020, tỉnh sẽ đạt chỉ tiêu 100% các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.

Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được tỉnh coi trọng triển khai có hiệu quả. Đã tổ chức 04 hội nghị đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức quản lý và BVMT, tạo điều kiện nhiều lượt cán bộ chuyên môn đi học và tập huấn về quản lý BVMT trong nước và nước ngoài, tổ chức các hội nghị giao lưu trực tuyến hướng dẫn pháp luật liên quan đến BVMT trên địa bàn tỉnh, sở  TN&MT đã phối hợp đài phát thanh và truyền hình, báo Hà Nam tổ chức xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Chỉ thị số 25/CT-TTg và chủ trương của nhà nước về  BVMT…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, công tác thanh kiểm tra của tỉnh đôi khi chưa được triển khai kịp thời, dứt khoát, các dự án xử lý ô nhiễm còn chậm triển khai. Những vấn đề hạn chế này xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan như nhận thức về trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng về  BVMT còn chưa cao.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế của việc thực hiện Chỉ thị số 25, tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch BVMT giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu cơ bản như: về rác thải, tỉnh sẽ đạt 100% rác thải đô thị, y tế và nông thôn được thu gom xử lý; về nước thải, đạt 80 – 100% nước thải của các KCN, đô thị, bệnh viện, chăn nuôi, chế biến nông sản, làng nghề được xử lý; về môi trường không khí đạt 100% các cơ sở sản xuất lắp đặt hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn. Để đạt được mục tiêu này, một số giải pháp thực hiện cơ bản được tỉnh đề xuất là đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh các nguồn gây ô nhiễm, quán triệt đến các cấp các ngành, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất sạch và xử lý ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, nhằm đạt được thành quả tốt hơn trong việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam kiến nghị bổ sung kinh phí cho sự nghiệp BVMT, giao quyền thanh tra chuyên ngành cho sở Tài nguyên môi trường cũng như hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho cán bộ về môi trường của tỉnh…

Nguồn: Bảo Bình – tapchimoitruong

Tin khác đã đăng