Hải Dương: Nguồn tiếp nhận nước thải các cụm công nghiệp tiếp tục ô nhiễmTheo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường của Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương vừa qua (đợt 2 năm 2017) cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của các Cụm công nghiệp, chủ yếu là các kênh mương nội đồng vẫn bị ô nhiễm, nhiều nơi ô nhiễm nghiêm trọng. Các thông số gây ô nhiễm chủ yếu là DO (lượng ô xy hòa tan trong nước), COD (nhu cầu ô xy hóa học), TSS (tổng chất rắn lơ lửng trong nước), tổng dầu mỡ... Tại một số điểm, mức độ ô nhiễm nặng hơn so với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2016.

Nguổn tiếp nhận nước thải Cụm công nghiệp Tân Hồng, huyện Bình Giang thời gian qua đã khiến dư luận bức xúc vì ô nhiễm nghiêm trọng.

Nguyên nhân do hầu hết các Cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp xử lý nước thải chưa triệt để trước khi thải ra môi trường. Lượng nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt, nước thải sản xuất của các cơ sở nằm ngoài Cụm công nghiệp chưa được xử lý cũng là nguyên nhân khiến nguồn tiếp nhận nước thải các Cụm công nghiệp chưa được cải thiện.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng