Hải Phòng triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầuUBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Bến phao neo Bạch Đằng thuộc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng phải bố trí nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật; thực hiện việc đào tạo tập huấn, diễn tập theo thời gian quy định; thường xuyên kiểm tra công nghệ, quy trình vận hành, trang thiết bị máy, phương tiên vận chuyển, những nơi có nguy cơ gây sự cố tràn dầu…Chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu theo đúng Kế hoạch được phê duyệt. Khi xảy ra sự cố tràn dầu vượt quá tầm kiểm soát, Công ty phải báo ngay về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trong trường hợp đánh giá, xác định và giải quyết bồi thường thiệt hại, công ty phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan để xác định cụ thể đối tượng nguyên nhân gây ra sự cố, mức độ thiệt hại đến môi trường, tính toán chi phí, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập và triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được UBND thành phố phê duyệt.

UBND thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động bố trí, điều động lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố tràn khi xảy ra sự cố vượt tầm kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung trong Kế hoạch.

UBND thành phố cũng đề nghị UBND quận Hải An căn cứ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành liên quan tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu, thông báo cho các cơ quan, đơn vị và người dân trong địa bàn những vùng, khu vực bị ảnh hưởng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng về sự cố tràn dầu để chủ động ứng phó. Triển khai lực lượng tại địa phương để phối hợp ứng cứu, khắc phục hậu quả và tham gia xác định thiệt hại, giải quyết hậu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra theo quy định.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng