Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-01THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-01: Tư vấn giám sát thi công Tuyến cống bao và Nhà máy xử lý nước thải I.             Thông tin chung: 1.        Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh –          Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn […]

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu TV-01: Tư vấn giám sát thi công Tuyến cống bao và Nhà máy xử lý nước thải

I.             Thông tin chung:

1.        Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

–          Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

–          Điện thoại: 08 39142903

–          Fax: 08 39142983

2.        Tên dự án: Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn 2

II.           Nội dung:

1.     Tên gói thầu Gói thầu TV-01: Tư vấn giám sát thi công Tuyến cống bao và Nhà máy xử lý nước thải

2.      Hình thức lựa chọn nhà thầu: QCBS

3.      Giá gói thầu: 15.570.000 USD (bao gồm thuế và dự phòng phí)

4.  Hợp đồng: EURO 3.981.189 cộng với USD 5.930.546 cộng với VND 113.176.511.036 (bao gồm thuế tại địa phương và dự phòng phí)

5.   Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Haskoning  DHV Nederland B.V (Hà Lan) và Công ty DOHWA Engineering Co., Ltd (Hàn Quốc) tại Quyết định phê duyệt số 87/QĐ – VSMTTP ngày 15/12/2016 của Ban Quản lý Đầu tư về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói Gói thầu TV-01: Tư vấn giám sát thi công Tuyến cống bao và Nhà máy xử lý nước thải

6.      Hình thức hợp đồng: theo thời gian.

7.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 64 tháng

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vương Hải Long

 

Tin khác đã đăng