Lập hành lang bảo vệ 10 sông, 20 ao, hồ ở Bắc NinhThực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và triển khai thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh.

Sông Cầu là một trong 10 sông tỉnh Bắc Ninh phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra khảo sát, Sở TN&MT Bắc Ninh đề xuất danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ bao gồm 10 sông và 20 ao, hồ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

Hiện, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đang triển khai kế hoạch thực hiện dự án điều tra đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý, sử dụng ao hồ, đầm trên địa bàn. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND cấp huyện niêm yết công khai tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

Theo kế hoạch này, Bắc Ninh phải lập hành lang bảo vệ 10 sông bao gồm: sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình, sông Cà Lồ, sông Ngũ huyện Khê, sông Tào Khê, sông Dâu, sông Đông Côi – Ngụ, sông Đồng Khởi, sông Bùi; 20 ao, hồ, đầm  trên địa bàn thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh; tổng số mốc cơ sở hành lang dự kiến cắm 8134 mốc, khoảng cách giữa các mốc dự kiến 50m.

Trong đó, năm 2016, Bắc Ninh đã tiến hành xong việc cắm mốc cơ sở hành lang bảo vệ nguồn nước cho 3 con sông chính là sông Cầu, sông Thái Bình, sông Đuống với tổng số 168 mốc để bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước…

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng