Nạo vét, kiên cố hóa khơi thông dòng chảy 18 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Quận 12UBND TPHCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân quận 12 về việc đầu tư các dự án nạo vét, kiên cố hóa khơi thông dòng chảy 18 tuyến kênh, rạch trên địa bàn Quận 12 với kinh phí 817,345 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách thành phố phân cấp có mục tiêu cho Quận 12 trong giai đoạn 2016-2020

UBND Thành phố giao UBND Quận 12 làm chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy phạm, quy chuẩn thủy lợi hiện hành; chịu trách nhiệm về mặt quản lý đầu tư dự án và đảm bảo về mặt kỹ thuật, tính đồng bộ không chia tách dự án, thống nhất về quy mô, giải pháp nạo vét, chất lượng công trình và phát huy hiệu quả trong việc tiêu thoát nước phòng chống ngập úng, an toàn, tiết kiệm.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND Quận 12 về trình tự thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện hành; tham mưu trình UBND Thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Thành phố cho UBND Quận 12 theo tiến độ thực hiện của dự án.

Trong quá trình triển khai, UBND Quận 12 chịu trách nhiệm kiểm tra và chủ động thực hiện các biện pháp xử lý các vị trí xung yếu, cấp bách phòng chống triều cường, tiêu thoát nước theo phương châm “bốn tại chỗ”, tuyệt đối không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Nguồn: HCM CityWeb

Tin khác đã đăng