Quản lý nghiêm khoáng sản độc hạiĐể quản lý ngăn ngừa tác động của khoáng sản độc hại đến môi trường, Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng và các khu vực bị ảnh hưởng, tác động bởi khoáng sản độc hại.


Khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa

 Đồng thời, Bộ có trách nhiệm đề xuất các giải pháp phòng ngừa tácđộng của khoáng sản độc hại đến môi trường khu vực và người dân địa phương nơi có khoáng sản độc hại; thông báo và bàn giao tài liệu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản độc hại.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản độc hại có trách nhiệm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tác động tiêu cực của khoáng sản độc hại tới môi trường khu vực và người dânđịa phương; tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản độc hại chưa khai thác trên địa bàn địa phương theo quy định.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng