Quảng Ngãi: Giao NM xử lý chất thải rắn cho huyện Lý Sơn quản lýSở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định tiếp nhận tài sản dự án “Xây dựng mô hình quản lý tổng hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo, áp dụng thí điểm cho huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi” theo Quyết định số 3137/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT để chuyển giao cho UBND huyện Lý Sơn tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định.

Nhà máy có công suất xử lý khoảng 12 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày (hình minh họa)

​UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định và được xử lý theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản và cho thuê tài sản Nhà máy xử lý rác thải huyên Lý Sơn.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt là mô hình quản lý tổng hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo, áp dụng thí điểm đầu tiên của cả nước cho huyện đảo Lý Sơn, do Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng hơn 30 tỉ đồng.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại giá trị cho thuê tài sản của Nhà máy xử lý rác thải rắn huyện Lý Sơn tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với giá trị tài sản được quyết toán tại Quyết định số 3137/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng