Quảng Ngãi: Hỗ trợ hạn hán, xâm nhập mặn hơn 17 tỷ đồngVăn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa có Quyết định số 545/QĐ-UBND hỗ trợ các địa phương, đơn vị khắc phục phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016.

Theo đó, chi phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh với khoản kinh phí 17,1 tỷ đồng.

​Cụ thể: Hỗ trợ huyện Bình Sơn 900 triệu đồng; Sơn Tịnh, Tư Nghĩa mỗi huyện 1,3 tỷ đồng; Mộ Đức 1,1 tỷ đồng; Đức Phổ 1,5 tỷ đồng; Ba Tơ, Minh Long 1 tỷ đồng/huyện; Sơn Hà 800 triệu đồng; Trà Bồng 700 triệu đồng; Tây Trà 600 triệu đồng; Sơn Tây 200 triệu đồng; Lý Sơn 500 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi 5,2 tỷ đồng và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi 1 tỷ đồng.

Tin khác đã đăng