Quảng Trị: Kiểm tra công trình bảo vệ môi trường tại KCN Tây Bắc Hồ Xá(TN&MT) - Ngày 14/3, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Xây dựng công trình nhà xưởng tái chế đùn tạo hạt nhựa PP, PE của Công ty TNHH MTV Cường Anh tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Với mục tiêu nhằm xử lý lượng rác thải, đặc biệt bao bì khá lớn trên địa bàn, năm 2008, Công ty TNHH MTV Cường Anh đã đầu tư xây dựng nhà xưởng tái chế, đùn tạo hạt nhựa PP, PE tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá với tổng diện tích gần 2ha. Quá trình hoạt động, Công ty đã đầu tư xây dựng công trình khắc phục, bảo vệ môi trường gồm các hạng mục: Khu xử lý bụi và khí thải với diện tích 3.400 m2 có tường rào bao quanh, đầu tư hệ thống xử lý khí thải sản xuất bao gồm quạt hút có công suất tối đa 10.000 m3/giờ, chụp hút, dường ống, hầm lọc, ống khói cao 15m; Khu xử lý nước thải bao gồm xử lý các loại nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước mưa chảy tràn… cũng như các công trình, biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và các công trình bảo vệ môi trường liên quan khác.

Đoàn kiểm tra công trình bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV Cường Anh

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân về cơ sở hạ tầng, quá trình vận hành nên công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra và trong thời gian qua, trước yêu cầu của cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương, Công ty đã tích cực khắc phục, xử lý, kết quả kiểm tra gần đây của các ngành chức năng cho thấy chất lượng khí thải, nước thải và tiếng ồn đã nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam.

Tại chuyến kiểm tra thực tế, trên cơ sở ý kiến đóng góp của cơ quan chức năng và huyện Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng cho biết quan điểm của tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh lợi ích kinh tế phía Công ty đã mang lại thì yếu tố bảo vệ môi trường, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cần phải được chú trọng, tuân thủ nghiêm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường.

Việc Công ty TNHH MTV Cường Anh đầu tư xây dựng xưởng tái chế rác thải bao bì là một việc làm thiết thực, cần được khuyến khích. Tuy nhiên để xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường để phục vụ vận hành lâu dài, thì phía Công ty cần xây tường rào bao quanh nhà máy, không để nước thải tràn ra bên ngoài, ảnh hưởng đến khu dân cư và đầu tư kinh phí cải tiến móc thiết bị, hệ thống khử khuẩn, khử mùi và cam kết sẽ hoàn thành đúng thời gian quy định. Trên cơ sở đó, huyện Vĩnh Linh và các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá, nếu đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy định thì sẽ đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận hoàn thành công tác bảo vệ môi trường để Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng