Sẽ phân cấp cho quận, huyện quyết định giá đấtUBND TPHCM vừa giao Sở Tài chính đề xuất việc phân cấp cho UBND quận, huyện thẩm định và quyết định giá đất đối với một số trường hợp

Cụ thể: Thẩm định, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với tài sản do UBND quận – huyện quản lý, mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng; thẩm định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện; thẩm định, quyết định giá đất và được lập thủ tục giao đất đối với phần diện tích nhỏ, lẻ còn lại sau giải tỏa.

Các quận, huyện sẽ được quyền thẩm định và quyết định giá  đất đối với một số trường hợp. Ảnh: Cao Thăng

 

Nguồn: Báo SGGPO

 

Tin khác đã đăng