Sẽ triển khai đánh giá ô nhiễm tiếng ồnVừa qua, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Viện Môi trường và Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp đo tiếng ồn cho các thành viên Tổ kiểm tra liên ngành cấp huyện và lực lượng công an nhân dân cấp xã của huyện Châu Thành và huyện Tân Phú Đông.

Ảnh minh họa

Khóa tập huấn đã trang bị cho các học viên những kiến thức về khái niệm về âm thanh, độ ồn, ô nhiễm tiếng ồn, tác hại của ô nhiễm tiếng ồn, cách kiểm soát tiếng ồn; phương pháp xác định tiếng ồn theo các tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dùng để đo tiếng ồn; thực hành sử dụng thiết bị đo tiếng ồn và phương pháp xử lý số liệu để ra kết quả; hướng dẫn áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; quy định xử phạt vi phạm về tiếng ồn theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017, thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP).

Trong tháng 3 năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục phối hợp Viện Môi trường và Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp tập huấn phương pháp đo tiếng cho thành viên Tổ kiểm tra liên ngành cấp huyện và lực lượng công an nhân dân cấp xã của các địa phương còn lại.

Các khóa tập huấn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho việc tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng