Sở GTVT phát động phong trào đi xe đạpKể từ ngày 27/02, cán bộ công chức, viên chức người lao động thuộc Sở đi họp, đi công trường có khoảng cách di chuyển ngắn có thể đi bộ hoặc sử dụng xe đạp do Cơ quan bố trí làm phương tiện di chuyển.

Chi tiết bài viết xem tại đây

Nguồn: sgtvt.hochiminhcity.gov.vn

Tin khác đã đăng