Tăng cường bảo vệ môi trường nước hồ Núi Cốc80% nước sinh hoạt của người dân TP Thái Nguyên, Sông Công và KCN Samsung sử dụng nguồn nước từ hồ Núi Cốc. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hồ Núi Cốc ngày càng cao. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo đảm an toàn, chất lượng môi trường nước của hồ Núi Cốc.

Hồ Núi Cốc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản gửi các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Công an tỉnh và các địa phương gồm huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên yêu cầu bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo đảm an toàn, chất lượng môi trường nước của hồ Núi Cốc.

Nội dung Văn bản nhấn mạnh, hồ Núi Cốc có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, với nhiệm vụ: cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, cấp nước cho hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, giảm nhẹ lũ cho hạ lưu sông Công.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải phát sinh trong khu vực và phía thượng lưu hồ Núi Cốc có tác động, ảnh hưởng gây ô nhiễm nguồn nước hồ; xây dựng ngay kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở phát sinh nguồn thải.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trang trại chăn nuôi, khai thác và chế biến khoáng sản,… thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không được phép xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước hồ, lưu vực hồ Núi Cốc; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường.

Giao Chủ tịch UBND: huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hồ, lưu vực hồ Núi Cốc.

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xả thải, đổ thải không đúng quy định, gây ô nhiễm nguồn nước hồ, lưu vực hồ Núi Cốc đảm bảo phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo đảm an toàn, chất lượng môi trường nước của hồ Núi Cốc; phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái và lợi ích của các bên liên quan.

Nguồn: moitruong

Tin khác đã đăng