Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nướcTrên cơ sở đề nghị của Bộ TN&MT việc triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước (Phiên họp lần thứ 6) diễn ra tại Hà Lan ngày 19/4/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Bộ và địa phương liên quan tích cực làm việc với các đối tác Hà Lan tiếp tục triển khai và đề xuất thúc đẩy nội dung hợp tác trong lĩnh vực phụ trách của cơ quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 6; tiếp tục làm việc với phía Hà Lan hoàn thiện Chương trình chi tiết của Phiên họp; phối hợp với Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình chung của chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng tại Hà Lan bảo đảm đạt hiệu quả.

Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước được Thủ tướng Chính phủ hai nước ký ngày 04/10/2010 nhằm xác định các mục tiêu chiến lược và nội dung hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý nước, thông qua một khuôn khổ hợp tác song phương lâu dài.

Thỏa thuận quy định Ủy ban liên chính phủ (UBLCP) họp luân phiên ít nhất một năm một lần và các cuộc họp bất thường vào các thời điểm khác có thể được quyết định giữa hai Bên. Các cuộc họp sẽ được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Hà Lan hoặc bất cứ nơi nào khác do hai Bên quyết định. Cho đến nay, hai Bên đã tổ chức luân phiên được 05 Phiên họp UBLCP. Phiên họp UBLCP lần thứ 6 được thống nhất tổ chức tại Hà Lan vào ngày 19/4/2017.

 Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng