Tìm vị trí ô nhiễm trên smartphoneMong muốn có một công cụ thống kê đầy đủ những địa điểm bị ô nhiễm môi trường một cách có hệ thống, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng đã đưa ra ý tưởng về phần mềm trên smartphone có tên gọi “Mark Pollution”

Từ ứng dụng này, người dùng có thể biết được đầy đủ và chính xác tất cả thông tin về vị trí, hình ảnh, thời gian, mô tả về nơi bị ô nhiễm và cập nhật tình hình ô nhiễm trên bản đồ.

Theo mô tả của nhóm thiết kế, ứng dụng Mark Pollution gồm: Android Studio và cơ sở dữ liệu: MySQL & noSQL, đồng thời tận dụng các thư viện Volley (tương tác với cơ sở dữ liệu), thư viện Picasso (tải ảnh và bộ nhớ đệm), Google Signin API (xác thực tài khoản google của người dùng), Google Maps API (hiển thị và tương tác với bản đồ), Firebase Storage (lưu trữ hình ảnh) và Firebase Database (cơ sở dữ liệu realtime, dùng để lắng nghe và kích hoạt tải lại dữ liệu).

Sau khi tải ứng dụng Mark Pollution về điện thoại smartphone, người dùng có thể tự tạo cho mình tài khoản mới hoặc đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản google để vào thẳng ứng dụng hoàn toàn mới lạ này. Hàng loạt các thanh công cụ với chức năng dẫn dắt người dùng nắm bắt thông tin cần biết như: Vị trí ô nhiễm mới cập nhật, những khu vực ô nhiễm xung quanh, Báo cáo với ban quản trị, Thoát ra khỏi tài khoản…

Đặc biệt, trên bản đồ Google Map luôn hiển thị tất cả các địa điểm mà người khác đã đánh dấu chi tiết tình trạng ô nhiễm. Không dừng lại ở đó,với lượng dữ liệu thu nhập ngày một lớn, ứng dụng có thể vẽ được bản đồ ô nhiễm để có một cái nhìn bao quát và trực quan nhất về tình hình ô nhiễm môi trường của một địa phương cũng như trên toàn thế giới.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng