Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2017Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành tổ chức các hoạt động cổ vũ, động viên, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; khuyến khích các sáng kiến, điển hình tiên tiến trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên nước; treo biểu tượng, áp phích, tranh cổ động, băng rôn… tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề Nước thải; “Hiểu biết về mây”; tổ chức diễu hành nhân ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới; …để tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước, về vai trò quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, trong việc điều tiết khí hậu, thời tiết và cân bằng năng lượng của Trái Đất; nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và cộng đồng dân cư về tài nguyên nước, về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao hiểu biết về mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết khí hậu là cơ sở quan trọng để dự báo tình hình thời tiết, mô phỏng các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai và dự đoán nguồn tài nguyên nước.

Tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2017: ‘‘Nước thải’’ và ngày Khí tượng thế giới năm 2017: “Hiểu biết về mây” tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người qua lại để nhấn mạnh về tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với sinh kế và sự phát triển kinh tế, xã hội; về vai trò quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, trong việc điều tiết khí hậu, thời tiết và cân bằng năng lượng của Trái Đất nhằm kêu gọi cộng đồng sử dụng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải hướng tới đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ phát triển bền vững.

Tổ chức phát động thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị; khơi thông cống rãnh, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, suối, hồ, ao…; trồng rừng bảo vệ nguồn nước; phát tờ rơi và chiếu phim tài liệu, phóng sự, đưa tin bài phát thanh về tài nguyên nước, nước thải, mây trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương…

Các cơ quan thông tin truyền thông như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nước thế giới năm 2017: ‘‘Nước thải’’ và ngày Khí tượng thế giới năm 2017: “Hiểu biết về mây”; đưa các tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước; về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm, hiệu quả;  nâng cao hiểu biết về mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết khí hậu là cơ sở quan trọng để dự báo tình hình thời tiết, mô phỏng các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai và dự đoán nguồn tài nguyên nước.

Thời gian tiến hành các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới trước ngày 24 tháng 3 năm 2017.

 Nguồn: yenbai.gov.vn

Tin khác đã đăng