Tổng cục Quản lý đất đai kiểm tra thi hành Luật Đất đai 2013 tại Sơn LaNgày 13/03, Đoàn kiểm tra thi hành Luật Đất đai tại tỉnh Sơn La do ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi làm việc với Sở TN&MT Sơn La cùng một số sở, ngành có liên quan về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tại Sơn La.

Ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT Sơn La đã báo cáo khái quát tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 của tỉnh Sơn La. Từ khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, Sơn La đã ban hành 38 văn bản liên quan đến triển khai thi hành Luật; tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai 2013.

Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Sơn La. Về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, đã triển khai thực hiện 669/1.030 dự án, diện tích đã thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng để thực hiện các công trình dự án là 1.950/2.604ha. Năm 2016, đã triển khai thực hiện 798 công trình, thu hồi 926/1.067ha đất.

Về kết quả giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp tỉnh đã giao 16 khu đất, diện tích trên 703ha. Cho thuê đất với 85 khu đất, diện tích trên 453ha. Chuyển mục đích sử dụng đất 51 khu, diện tích trên 631ha.

Kết quả cấp GCNQSDĐ, với tổ chức đã cấp 3.628GCN, diện tích trên 963ha, đạt 100%. Với hộ gia đình, cá nhân, đã cấp 92.207/121.427GCN, diện tích trên 58.881ha, đạt 87,4%.

Ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La báo cáo một số vấn đề với Đoàn kiểm tra.

Về quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường, Sơn La đã hoàn thành rà soát, đo đạc, cắm mốc ranh giới cho 11 công ty nông, lâm trường. Đã trình UBND tỉnh ban hành 11 quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp 12 GCNQSDĐ cho 11 công ty theo kết quả đã đo đạc; trong đó 6 công ty nông nghiệp đã chuyển từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Về triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020, tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch 153/KH-UBND triển khai thực hiện đề án; trong đó phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể cho các sở, ngành, UBND các cấp. Hiện UBND tỉnh đang sắp xếp thời gian tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đề án và tập huấn nội dung thanh tra năm 2016-2017.

Nhìn chung, việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 đã thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai. Công tác thanh, kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai được xây dựng kế hoạch triển khai thường xuyên, hàng năm. Công tác tuyên truyền thường xuyên được đẩy mạnh, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, những bức xúc của nhân dân. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn ra, chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi nghe báo cáo của Sở TN&MT, ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đã yêu cầu Sở TN&MT Sơn La bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề xoay quanh việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật có được thực hiện thường xuyên không; số lượng dự án triển khai khá lớn với một tỉnh miền núi, song lại chưa tương ứng với kết quả giao đất, cho thuê đất…

Đồng thời, tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn tỉnh Sơn La tháo gỡ một số vướng mắc, tồn đọng như cách xác định năng lực tài chính của đơn vị đầu tư. Trường hợp người dân tự chia lại đất sản xuất, đất đai thường xuyên biến động thì Sở TN&MT cần hướng dẫn cụ thể các huyện, xã yêu cầu người dân tự phân chia lại đất cần có biên bản thỏa thuận rõ ràng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp đổi GCN sau này. Trường hợp nguồn gốc sử dụng đất còn tồn đọng phức tạp như vi phạm hành lang công trình giao thông, lấn chiếm…, cần rà soát, xác định rõ cụ thể từng trường hợp, bao nhiêu trường hợp có khả năng cấp được, bao nhiêu % còn vướng mắc. Trên cơ sở đó, để có phương án gỡ vướng phù hợp.

Đặc biệt, với việc cấp GCNQSDĐ đối với đất ở có nguồn gốc nông, lâm trường giao trước ngày 15/10/1993. “Hiện nay, các đồng chí đã hiểu sai về việc giao đất do nông lâm trường giao trước 15/10/1993. Pháp luật thời điểm đó, có văn bản của Nhà nước giao giám đốc Nông lâm trường được ủy quyền giao đất cho người lao động nông lâm trường. Như vậy, đất do nông lâm trường giao là có giấy tờ, tức là giao đất đúng thẩm quyền, theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 43, nên không thể áp theo Điều 8 Nghị định 45” – ông Trần Hùng Phi nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự kiến, đợt kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 13-19/3/2017. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thi hành Luật Đất đai; trao đổi tình hình triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; tình hình thực hiện chính sách đất đai khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp.

Kiểm tra thực hiện quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm tra thực hiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trao đổi, thảo luận nắm tình hình thực hiện quy định về đăng ký đất đai, việc tiếp nhận xử lý thông tin qua đường dây nóng.

Đồng thời, kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai của thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu; một phường thuộc thành phố và một xã thuộc huyện Mộc Châu về việc quản lý đất nông nghiệp dành cho công ích của xã, việc thực hiện TTHC về đất đai tại UBND cấp xã, việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm của người sử dụng đất.

Kết quả kiểm tra sẽ được Đoàn kiểm tra thông báo với UBND tỉnh Sơn La ngày 19/3/2017.

Nguồn: Bộ TN&MT

 

Tin khác đã đăng