TP.HCM tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất làm dự ánTP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng cam kết của các dự án.

TP.HCM vừa công bố báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, TP.HCM đã tập trung công tác cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Các ngành đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Đất làm dự án sẽ bị hậu kiểm về mục đích sử dụng.

Đồng thời, tăng cường tiếp xúc đối thoại xúc tiến tại chỗ và ngoài nước. Qua đó, kết quả tăng trường kinh tế của TP.HCM đạt 8,05%. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường phần lớn đạt và vượt, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân TP.HCM.

Trong năm 2017, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng cam kết của các dự án.

Hoàn chỉnh các thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ…

 

Nguồn: Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Tin khác đã đăng